Bergslagens Geologiska Sällskap

Förening för amatörer med intresse för geologi.Årsmöte i BGS planeras till 2024-03-24 (24:e Mars)
Plats Bångbro Herrgård
Tid 13:00
BGS bjuder på lunch, därefter årsmöte

Alla som betalat medlemsavgiften 2020, 2021, 2022 eller 2023 kommer att få kallelse förutsatt att vi har en fungerande adress till dig.
Vet du med dig att du betalat något av dessa år men bytt adress, kontakta sekreteraren enligt nedan.

Dagordningen kommer endast avhandla föreningens upplösande samt vad föreningens kvarvarande tillgångar ska användas till.

Se detta som en stadgeenlig kallelse.

Obligatorisk anmälan om deltagande senast den 3:e mars till
Per Vretling via epost, sms eller telefon.
Telefon 070-2087050
E-post: per.wretling@gmail.com

Meddela hur många ni kommer samt om du/ni behöver specialkost (endast av medicinska skäl)