Ingelsgruvorna i Ingelshyttan i Lindesbergs kommun består idag av ett stort antal gruvhål och varphögar spridda över att ganska stort område. Det är svårt att veta var det är bäst att leta mineral, men det går att hitta pyritkristaller, kopparkis, bornit m.m.

Gruvorna har varit i drift av och till från 1500-talet till så sent som 1945. Det är i huvudsak järnmalmsgruvor men även koppar har tillvaratagits. Malmen fraktades med linbana till Vasselhyttan för vidare transport till olika järnverk. Den djupaste gruvan skall ha varit ca 400m djup.

dscf0748dscf0763bdscf0766dscf0792dsc01359

Lämna ett svar