Historik

"Den här föreningen blir inte gammal, att samla sten tröttnar dom snart på"

Det var uttalanden som detta som fälldes i februari 1968 då BGS bildades.

Uttalanden som verkligen kom på skam när man idag ser tillbaka på föreningens snart 40-åriga verksamhet.

Den 8/12 1967 samlades några intresserade på Laxbrogården i Kopparberg för att diskutera bildandet av BGS. Mötet utmynnade i att en interimsstyrelse valdes med Kjell Blumenthal som ordförande.

Den 12/2 1968 hölls det första årsmötet med val av styrelse och antagande av stadgar.

Ordföranden i sällskapet har varit:

1968-1969    Kjell Blumenthal
1970-1971    Anders Bogland
1972-1974    Erik Hedberg
1975-1998    Ingemar Johansson
1999-             Ingvar Sahlander

Sommaren 1977 arrangerade BGS den första mineralmässan i Skandinavien efter kontinentalt mönster. I den första mässan deltog 40st utställare och 1500 deltagare under två dagar. 1980 flyttade mässan till det mer centrala Brusala loge, och 1984 var antalet utställare 85st och 5000 besökare.  2003 flyttade mässan åter till Gillersklack. Mässan har genom åren fått ett mycket gott rykte som en av de bästa mineralmässorna i Skandinavien varför utställare idag kommer från Finland, Danmark, Norge, Ryssland, Polen, Tjeckien, Tyskland, Italien, Holland, Pakistan och Indien.

1994 flyttade föreningen efter 13 år från lokalen Bläckhornet vid Stora Gården och efter kontakt med Ljusnarsberg kommun startades arbetet med att renovera den gamla gruvstugan vid Ljusnarbergssgruvan.

Här kan du läsa "Den nya Klubblokalen Gruvstugan" nedtecknat av Ingemar Johansson.

2017: Det har varit dålig återväxt inom hobbyn i många år nu. Medlemsantalet är idag c:a 50 st. Eftersom vi saknar användbar klubblokal så pågår våra aktiviter under sommarhalvåret med utflykter, studiebeök och annat.