Den nya Klubblokalen Gruvstugan
Nedtecknat av Ingemar Johansson och publicerat helt oredigerat

I slutet av juni 1994 blev BGS utan förvarning uppsagda från Bläckhornet vid Stora Gården ägt av länsmuseet i Örebro. Bläckhornet hade då använts som klubblokal av BGS under 13 år efter att föreningen själva reparerat lokalen.
Efter förhandlingar med Länsmuseet, som för övrigt var ganska röriga, vissa delar av Länsmuseets styrelse ville riva uppsägelsen men andra delar drev igenom att uppsägelsen skulle stå fast, men det beslutades att förlänga uppsägningstiden till att utflyttningen skulle ske senast den 31 mars 1995.
Efter detta var föreningen tvungna att börja planera för framtiden.
Efter kontakt med fritidsförvaltningen på Ljusnarsbergs kommun, som gav ett antal tipps om tänkbara lokaler och efter att styrelsen tittat på dessa, bestämdes att föreningen skulle försöka att få överta den gamla Gruvstugan vid Ljusnarsgruvan.
Första kontakterna togs med Ulf Anagrius från vilken vi fick beskedet att föreningen kunde påbörja arbetet med den nya klubblokalen.
Då flera av föreningens medlemmar vid denna tid var på väg att bli utstämplade från arbetslöshetskassan fick föreningen uppgifter om att det fanns möjligheter att genomföra arbetet med att få en ny klubblokal genom s k ALU-arbete. Efter kontakter med Arbetsförmedlingen beslöts att fyra av föreningens medlemmar skulle få möjlighet till ALU arbete från den 17 oktober.
Arbetet med den nya lokalen sattes igång redan den 4 okt av några av klubbens medlemmar som insåg nödvändigheten av att arbetet måste komma igång omedelbart. Det trasiga yttertaket var tvunget att omedelbart åtgärdas. Presengingar och plast inköptes och yttertaket täcktes för att utestänga höstregnet.
Yttertak, innertakt och delar av väggarna var väldigt vattenskadade varför det var nödvändigt att riva ner den befintliga beklädnaden innomhus som bestod av massonit. Samtidigt revs påbyggnaden till huset. Från en intilliggande fastighet som skulle rivas togs tillvara allt som vi trodde vi skulle kunna få användning för. Mellantaksisoleringen som bestod av sågspån och som var genomblöt östes ut.
Arbetet med att skära om glas och glasa om fönsterbågarna började, där användes glasrutor från det andra huset. Den 24 okt var detta arbete färdigt och samtidigt fick vi tillgång till elström och värmefläckt. I och med att vi nu hade tillgång till en värmefläckt kunde vi nu börja att torka ut fuktskadorna.
I de delar av huset som inte var fuktskadade påbörjades regling av innerväggar för att senare tilläggsisolera. Fönsterluckor tillverkades. Gamla rör i källare liksom rör i lokaldelen revs ut. Betonguppbyggnaden i rum 2 togs bort och hålet i golvet tätades. Isoleringen av innerväggar och uppsättning av nya spånskivor påbörjades samtidigt som rördragning för elledningar gjordes.
Den 10 nov lånades en fuktighetsmätare så att vi kunde se hur långt vi kunde fortsätta med arbetena innomhus. 16 nov var alla fönsterluckor färdiga och uppsatta. Samtidigt var all rördragning för elledningarna färdigdragna. Regling av innertak påbörjades. Den 15 dec inköptes och revs ett yttertak vid Gamla Dynamiten i Grängesberg och fraktades ner till Kopparberg. Rivningsvirket rensades från spik. Den 2 jan var alla innerväggar och innertak färdiga.
Regling, isolerind samt läggning av golvvirke startade samtidigt som salning av fönster och fönsterfoder uppsattes.
17 jan hämtades en köksutrustning bestående av diverse skåp och elspis som föreningen fått som gåva av Evald Persson Ludvika.
27 jan var alla golv reglade issolerade och färdigspikade. Justering samt uppsättning av tak, hörn och golvlist, spackling av skarvar och slipning av dessa påbörjades. 14 mars inköptes ett plåttak vid Gamla Dynamiten i Grängesberg som revs och fraktades ner till Kopparberg.
Målning av innertak, väggar och köksinredning påbörjades. Låset i ytterdörren byttes ut. Dörrbommen från Bläckhornet flyttades upp till Gruvstugan. Masonit lades som underlag för korkmatta i rum 1. Matta lades i rum 1
Den 18 mars flyttades alla föreningens tillhörigheter från Bläckhornet upp till Gruvstugan och ställdes in i rum 1 som var färdigt.
21 mars slutade 3 av de ALU anställda varefter det var bara 2 man kvar arbetet fortsätter dock.
Massonit lägges på på övriga golven och spackling och mattläggning utföres. Den 1 april kopplas element och lysrörsarmaturer in.
Den 3 april får vi 2 av kommunen anvisade till hjälp med det kvarvarande arbetena. Uppsättning av hyllkonsoller och hyllor påbörjas. Toalett och handfat på toaletten sätts upp.
Arbeten i kälaren med att sätta upp lysrörsarmaturer och lagning av väggar utföres.
Under våren har personal från Social Servisegruppen röjt bland buskar och träd nedanför klubblokalen, detta dras nu fram till vägen och kvistas upp.
Den 29 april rivs all gammal takpapp och ny lägges på den ena takhalvan med hjälp av flera klubbmedlemmar. Under sommaren fortsatte arbetet med att riva bort gammal takpapp och lägga ny på den andra takhalvan varfter den takplåt som vi köpt i Grängesberg lades på
Utomhusarbetena fortsatte med att sätta upp nya knutbrädor och justera den trasiga läkten på huset.
Vitmålning av knutar fönsterfoder och vindskivor och rödfärgning av huset utvändigt utfördes
Justeringsarbeten invändigt och utvändigt fortsatte liksom städning och bortkörning av rivningsvirke. Parkeringen planas ut och grusas upp
Den 12 aug slutar de 2 av kommunen anvisade sitt arbete som gjort ett mycket gott arbete.
Huset har av Ljusnarsbergs kommun överlåtits till BGS utan kostnad och arrendet till kommunen belöper sig idag till 600:- per år.
När vi nu står med en ny klubblokal till förfogande kan man se att sådana uttalanden som att "det vore lika bra att bränna ner skiten" och den misstro mot att vi skulle klara av arbetet verkligen har kommit på skam.

Finansiering
Vid början av arbete med den nya klubblokalen fanns ungefär 30 000:- i föreningens kassa.
I mitten av Januari fick klubben ett bidrag av 15 000:- plus moms Från stiftelsen Stora Gården fick föreningen ett stipendium på 10 000:- Uppropet om frivilla bidrag inbringade 9770:- Överskottet från 1995 års mineralmässa använts. Totalt har den nya klubblokalen kostat ungefär 85 000:- att färdigställa

Nertecknat av Ingemar Johansson , publicerat utan ytterligare redigering