Den 18/9 2005 vid kalkbrotten nära Lindbo-Billsjön

Klicka för större bild
Det finns epidot, skapolit, diopsid,
molybdenglans och granat här

  Klicka för större bild
Vädret var inte riktigt med denna dag
därför togs inte heller så många foton.
Klicka för större bild
När Ingvar guidade oss in i ett av de gamla
 kalkbrotten hittade vi massor av granat
  Klicka för större bild
Ett exempel på de granatstuffer som finns rikligt
     

Tillbaka till bildgalleriet