Bergslagens Geologiska Sällskap

Förening för amatörer med intresse för geologi.


OBS! NYTT:
Årsmötet 2021 hålls tidigast till hösten pga rådande pandemi samt sjukdom och hög ålder i styrelsen.
Eventuella exkursioner i sommar om läget tillåter kommer att publiceras här.
Vi kommer att göra ett utskick om detta till medlemmarna inom kort.

Välkommen till Bergslagens Geologiska Sällskaps hemsida

Här kan du läsa om föreningens aktiviteter och få annan information om klubben. För senaste nytt, klicka på "aktuellt" i menyn.

I sällskapets aktiviteter ingår exkursioner och träffar under den varma årstiden.

För mer information om föreningen samt ansökan om medlemskap, ta kontakt med ordförande Ingvar Sahlander tfn 023-371 18 eller någon i Styrelsen. För närvarande har vi ingen lokal för inomhusaktiviteter.

Medlemsavgifter:

Enskilt- och familjemedlemskap                         100 kr
Ungdomar upp till 18 år                                         0 kr
Bankgiro: 261-3875

BGS postadress

Bergslagens Geologiska Sällskap
c/o Ingvar Sahlander
Kopparvägen 41A lgh 1002

791 41 Falun

Föreningen har ingen klubblokal. Vi arrangerar utflykter och sammankomster under sommarhalvåret.

Kontakta föreningen genom att kontakta någon i styrelsen