Mineralmässan i Kopparberg

Geoloco och Geomuseum Kopparberg har övertagit stenmässan i Kopparberg sedan 2012.

För mera info, se www.kopparbergstenmarknad.se

För mer information om Kopparberg Geomuseum, se www.geomuseum.se