Vår- och sommarprogram 2018Söndag 29/4. Exkursion till Svennevad med diamantberget där man kan finna bergkristaller. Vi träffas vid kyrkan i Svennevad kl.11:00

Söndag  27/5 Exkursion till Norberg. Vi besöker Assersorskan där man kan hitta rodonit och en del mer sällsynta mineraler. Eventuellt även fler fyndplatser i närheten. Vi samlas på parkeringen vid Elsa Anderssons konditori kl.10:00
 

Lör-Sön 14-15/4. Mineralmässa i Göteborg, se www.geologerna.se

Lör-Sön 28-29/7. Mineralmässa i Kopparberg, se www.kopparbergstenmarknad.se

Lör-Sön 4-5/8. Mineralmässa i Hällekis, se www.skaraborgsgeologiska.se

 

Se även grannföreningarnas program:

Västerbergslagens Geologiska Förening, www.vbgf.se

Västerås Amatörgeologiska Sällskap, www.vags.org


 

Styrelsen vill påpeka att allt deltagande i exkursioner sker under eget ansvar. Vi rekommenderar oömma kläder, skyddsglasögon och handska