Vår- och sommarprogram 2021

Tryck CTRL-F5 för att uppdatera sidan med senaste nytt

OBS! NYTT:
Årsmötet 2021 hålls tidigast till hösten pga rådande pandemi samt sjukdom och hög ålder i styrelsen.
Eventuella exkursioner i sommar om läget tillåter kommer att publiceras här.
Vi kommer att göra ett utskick om detta till medlemmarna inom kort.

Vi kommer att fylla på nya aktiviteter och exkursioner allt eftersom de blir klara. Så håll utkik på denna sida!

Allt deltagande sker helt på eget ansvar. Vi rekommenderar oömma kläder, skyddsglasögon och handskar.