Förtroendevalda för BGS 2020

Ordförande Ingvar Sahlander

Kopparvägen 41A, lgh 1002
791 41 Falun
Tfn 023-371 18

Vice Ordförande Roland Snarf

Prosgårdarna 33
790 20 Sågmyra
Tfn 023-595 32

Kassör Frans Vyskytensky

Pl 574 Herrhagen
714 33 Kopparberg
Tfn 0580- 101 16

Sekreterare Per Wretling

Drottninggatan 52 lgh 1301
702 22 Örebro
Tfn 070-2087050

Ledamot Jonas Rantamäki

Vallgatan 8A
784 42 Borlänge
Tfn 076-2638053

Revisor Björn Tångeberg

Spannarboda 318
711 94 Lindesberg

Revisorsersättare Inga Andersson
Örebro

Redaktör för webbplats och medlemsblad Per Wretling

Drottninggatan 52 lgh 1301
702 22 Örebro
Tfn 070-2087050