Förtroendevalda för BGS 2018

Ordförande Ingvar Sahlander

Ryggen 770
791 96 Falun
Tfn 023-371 18

Vice Ordförande Roland Snarf

Prosgårdarna 33
790 20 Sågmyra
Tfn 023-595 32

Kassör Frans Vyskytensky

Pl 574 Herrhagen
714 33 Kopparberg
Tfn 0580- 101 16

Sekreterare Per Wretling

Snickaregatan 5D
711 31 Lindesberg
Tfn 070-2087050

Ledamot Vakant


Revisor Olov Haasum

Bårestadsvägen 12
739 30 Skinnskatteberg

Revisorsersättare Elsie-Marie Lundberg Gruvskogsvägen 18
772 30 Grängesberg
Tfn 0240-212 86

Redaktör för webbplats och medlemsblad Per Wretling

Snickaregatan 5D
711 31 Lindesberg
Tfn 070-2087050