Förtroendevalda för BGS 2019

Ordförande Ingvar Sahlander

Ryggen 770
791 96 Falun
Tfn 023-371 18

Vice Ordförande Roland Snarf

Prosgårdarna 33
790 20 Sågmyra
Tfn 023-595 32

Kassör Frans Vyskytensky

Pl 574 Herrhagen
714 33 Kopparberg
Tfn 0580- 101 16

Sekreterare Per Wretling

Snickaregatan 5D
711 31 Lindesberg
Tfn 070-2087050

Ledamot Jonas Rantamäki

Vallgatan 8A
784 42 Borlänge


Revisor Björn Tångeberg

Spannarboda 318
711 94 Lindesberg

Revisorsersättare Inga Andersson
Örebro

Redaktör för webbplats och medlemsblad Per Wretling

Snickaregatan 5D
711 31 Lindesberg
Tfn 070-2087050