Bergslagens Geologiska Sällskap

Förening för amatörer med intresse för geologi.BGS årsmöte 2024-03-24 beslutade om upplösning av föreningen.

Ingen ny styrelse utsågs, föreningen är upplöst.
2 personer har fått årsmötets uppdrag och mandat att slutföra förenings åtaganden mot bank och hantera fördelningen av de återstående tillgångarna enligt vad årsmötet beslutade.